Åpenhetsloven

Bakgrunn
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved at større bedrifter skal gjøre nødvendige aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre redegjørelse for sitt arbeid og iverksatte tiltak.

Organisering
Konsernet Aasen Bil Holding AS er 100% eier av Aasen Bil AS, samt 51% eier av eiendomsselskapet Minnesundsenteret AS. Det er kun Aasen Bil AS som har ansatte, og som dermed blir berørt av åpenhetsloven.

Arbeid
Internt arbeider vi sammen med våre medarbeidere for å følge opp driften, arbeidsforhold, trivsel og rekruttering. Vi er medlem av Opplæringskontoret i Viken og har alltid lærlinger som går utdanningsløp ved vårt verksted. I tillegg har vi opplæring gjennom våre produsenter og leverandører. Bilbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, men vi har pt kvinner både innen økonomi, kundeservice og ettermarked. Det er gjennomgående lik lønn for likt arbeide, lik kompetanse og lik erfaring i våre selskaper.

Samarbeid og muligheter
Aasen Bil AS er medlem i bransjeorganisasjonen Norges Bilbransjeforbund. Vi bruker Biloverenskomsten som mal, det gir oss et konkret felles rammeverk og arbeide etter.

Leverandører
Våre største samarbeidspartnere og leverandører, Nissan, Citroën og RSA, har sine retningslinjer som leverandør og ansvaret ligger derfor hos de for oppfølging.

Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at aktiviteten er størst og det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vi har derfor ikke full oversikt over alle tenkelige forhold i våre leverandørkjeder. Dersom det avdekkes slike brudd, vil konsernet iverksette passende tiltak og følge opp at tiltakene faktisk er effektive.

Informasjonskrav
Informasjonskrav kan fremmes via e-post her.